Türk Filmleri filmleri izle

Türk Filmleri izle

Türk film endüstrisi ve film kültürünün faaliyetlerini kapsar. Türk sinemasının tarihi Osmanlı İmparatorluğu zamanlarına kadar uzanmaktadır. Kesin başlangıç tarihi bilinmemektedir ama sinemanın Anadolu'ya gelişi II. Abdülhamid'in saltanatı sırasında gerçekleştiğine inanılıyor. İlk halka açık gösterim 1896-1897 yılları arasında İstanbul'da Sigmund Weinberg tarafından yapılmıştır. Gösterime sunulan ilk film olan Lumière kardeşlerin "Bir Trenin La Ciota Garına Gelişi"  filmidir. O tarihten 1 Kasım 1914 'e kadar yabancı filmler, özellikle Lumière kardeşler tarafından üretilenler gösterildi.

Türk Filmleri Tarihsel Gelişim Süreci

Türk filmleri gelişim sürecine şöyle bir göz atmak gerekirse: 1914 'te İstanbul'da şimdiki Yeşilköy'ün yakınındaki Ayastefanos'taki Rus anıtının yıkılmasına karar verildi ve bunu bir filme koymak fikri doğdu. Avusturyalı bir film ekibini davet edildi lakin Türkleri filme alma şartı ortaya atıldı. O sırada Osmanlı ordusunun başında bulunan Fuat Uzkınay, hizmete uygun görülmüş ve Fuat Uzkınay’a Avusturyalı film ekibi tarafından film çekme işlemleri öğretilmiştir. Kısa bir eğitimden sonra Fuat Uzkınay’ın  Kasım 1914 'te çektiği "Rus Aziz Stephen Anıtı'nın Düşüşü" filmi Türkler tarafından yapılan ilk filmdir. Bu gelişmenin bir sonucu olarak, Enver Paşa önderliğinde 1915 yılında Alman "Ordu Sinema Şubesi"nden esinlenerek Osmanlı İmparatorluğu ve Türk tarihinin ilk resmi kurumu olarak Merkez Ordu Sineması kurulmuştur.

1922'de Kemal Seden, Türkiye'nin ilk özel film şirketi olan Kemal Film'i İstanbul'da kurdu.

Bugün Türk filmleri yılda ortalama 100 film üreten çok sayıda ulusal ve uluslararası yapım şirketinin katılımıyla bir film pazarı haline gelmiştir. 2016 verilerine göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında yerli üretimde 8. sırada yer almaktadır. Aynı verilere göre, izleyici bazında yedinci, gelir bazında ise sekizinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, Türk sinemaları Avrupa'da en fazla tiyatro ve sinema salonuna sahip yedinci ülkedir.